www.greeneryclinic.com

เตียงหินหยกกรีนเนอรี่ VS เตียงหินหยกทั่วไป

10 เหตุผลทำไมต้องซื้อกับกรีนเนอรี่ เท่านั้น
ข้อแตกต่างของสินค้ากรีนเนอรี่ VS เตียงหินหยกทั่วไป
     
ลำดับ กรีนเนอรี่ เฮลตี้ โฮม สินค้าทั่วไป
1 รับประกันเปลี่ยนสินค้าใน 3 เดือน กรณีสินค้ามีปัญหาทุกกรณี เครื่องมีปัญหาลูกค้าซ่อมเองหรือไม่รับเปลี่ยนคืน
2 ซ่อมฟรีค่าแรง ตลอดอายุการใช้งาน มีค่าแรง ค่าขนส่งทุกกรณี
3 มีบริษัทตัวตนแน่นอน กรณีมีปัญหา รับ - ส่ง สินค้าถึงบ้าน ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีหลักแหล่ง
4 รับประกัน 2 ปี ฟรีค่าอะไหร่ / ค่าซ่อม มีค่าอะไหร่ทุกกรณีหากเสียหาย
5 วัสดุที่ใช้คงทนอย่างดี วัสดุที่ใช้ไม่คงทน เสียง่าย
6 มีมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 มีระบบตัดไฟ ตัดเวลาอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าทั่วไป เครื่องอื่นไม่มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
7 ตัวหยกคัดเกรดพิเศษ หยกแท้ แผ่นหนา สีเขียวใส หยกทั่วไป หยกเกรดรอง
8 มีเส้นใยคาร์บอนไม้ไผ่ซึ่งดีกว่าถ่านไม้ แบบธรรมดา 5 เท่า ช่วยปล่อยไอออนลบ ดีกับต่อสุขภาพ ตัวแผ่นมีชั้น 13 ชั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ไม่มีเส้นใยคาร์บอนไม้ไผ่ ตัวแผ่นบาง ตัวแผ่นไม่มีชั้นสุขภาพ
9 มีตัวปล่อยคลื่นสุขภาพ Super long wave ไม่มีปุ่มปล่อยคลื่นสุขภาพ
10 มีทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด และให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน ศึกษาวิธีการใช้เอง (หากใช้ผิดอาจเกิดโทษได้)